افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت استان قم تشکیل شد ۲۵ دی ۱۳۹۸

جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت استان قم تشکیل شد

تا کنون هیأت رئیسه جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت در چهارده استان کشور تشکیل شده است.