افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
تظاهرات میلیونی بر علیه دولت ماکرون در فرانسه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

تظاهرات میلیونی بر علیه دولت ماکرون در فرانسه

پیش بینی شده در روزهای آتی حجم اعتراضات در صورت پافشاری دولت ماکرون روی طرح بازنشستگی نیروی کار، ابعاد گسترده تری به خود بگیرد.