افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر توجه به روستا به عنوان یکی از مسائل برنامه هفتم ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
در نشست مسئولان بنیاد مسکن با رئیس مجلس مطرح شد؛

تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر توجه به روستا به عنوان یکی از مسائل برنامه هفتم

با وجود انتقال برق، گاز و آب اما نتوانسته ایم به روستاها آن طور که باید و شاید رسیدگی کنیم.