افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
گام دوم ایران درکاهش تعهدات برجام برداشته شد ۱۶ تیر ۱۳۹۸
غنی سازی بالای 3.67 درصد

گام دوم ایران درکاهش تعهدات برجام برداشته شد

سخنگوی دولت گفت : امروز از میزان 3.67 غنی سازی اورانیوم عبور خواهیم کرد و میزان غلظت بر اساس نیاز ما خواهد بود .