افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
درس آموزی از تجربه دهه هشتاد در گام سوم کاهش تعهدات برجامی ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
گام سوم کاهش تعهدات برجامی کوچک اما موثر ؛

درس آموزی از تجربه دهه هشتاد در گام سوم کاهش تعهدات برجامی

اقدام کاهش سوم نعهدات برجامی درس آموزی از تجربه دهه هشتاد است و ما نمی خواهیم دوباره یک اجماع بین المللی را برای خود ایجاد نماییم و ما دوباره به ذیل فصل هفتم شورای امنیت باز گردیم

لغو محدودیت‌های تحقیق و توسعه گام سوم کاهش تعهدا برجامی ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
فرمان اجرای گام سوم تعهدات برجام توسط رئیس جمهور روحانی ؛

لغو محدودیت‌های تحقیق و توسعه گام سوم کاهش تعهدا برجامی

اقدامات ایران در چارچوب مقررات آژانس خواهد بود و مهلت 60 روزه دیگری پیش روی اروپاست و هر زمان به تعهدات خود برگردند ما هم به تعهدات برجامی بر می‌گردیم.