افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
گازدهی فردو گام اثرگذاری برای طرف مقابل نیست ۱۵ آبان ۱۳۹۸
عضوکمیسیون امنیت ملی ؛

گازدهی فردو گام اثرگذاری برای طرف مقابل نیست

گازدهی فردو گام اثرگذاری که طرف مقابل را وادار به تحرک کند نیست و طبیعی است طرف مقابل هیچگونه اقدام عملی در راستای اجرای برجام انجام دهد.