افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
اسماعیل شنگله درگذشت ۲۵ تیر ۱۴۰۱

اسماعیل شنگله درگذشت

«سام و نرگس»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «سگ کشی» و مجموعه‌های «روشن‌تر از خاموشی»، «روز‌های زندگی»، «باران عشق» و … از جمله فعالیت‌های زنده یاد شنگله بود.