افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
خرید پانصدهزار تومانی پاسپورت برای رجیستری موبایل ۰۵ آبان ۱۳۹۸
طرح هایی که دور می خورند؟

خرید پانصدهزار تومانی پاسپورت برای رجیستری موبایل

بعد از اجرای طرح رجیستری که سد راهی برای گوشی‌های قاچاق بود، امتیازی به مسافران خارج از کشور داده شد تا هر مسافر یگ گوشی را وارد و از طریق پاسپورت رجیستر کند.