افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
هر تصمیم و اقدامی اگر با همراهی مردم توام نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ؛

هر تصمیم و اقدامی اگر با همراهی مردم توام نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود

همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاست‌های دولت هستند.