افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
از ترحم غیر منطقی تا برخورد بی منطق ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
رفتارشناسی جامعه با سگ و گربه شهری؟

از ترحم غیر منطقی تا برخورد بی منطق

وضعیت سگ درمحیط زیست مان چگونه است وجود این حیوان  در کنار گربه در محیط شهری چه سود و زیانی برای ما  دارد.