افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
در همه موضوعاتی که مردم دغدغه داشته باشند، ورود می‌کنم ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
آیت‌الله رئیسی :

در همه موضوعاتی که مردم دغدغه داشته باشند، ورود می‌کنم

بیکاری یک جوان و ناله یک بی‌نوا، مشکل یک بانوی سرپرست خانواده، مساله یک کارگر دغدغه من است.