افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
متاسفانه بعضا در کشور تنگ نظری وجود دارد/ نباید به مردم سخت گیری کنیم ۰۵ بهمن ۱۴۰۱
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

متاسفانه بعضا در کشور تنگ نظری وجود دارد/ نباید به مردم سخت گیری کنیم

من به آن آقایی که اشکال می‌گیرد و رفتارها و برخوردهای تند می‌کند می‌گویم که اگر تحریک می‌شود، نگاه نکند.

درخت سر چشمه ی حیات ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

درخت سر چشمه ی حیات

اسفند ماه آخرین ماه شمسی سال است که ایرانیان خود را برای نوروز باستانی آماده می کنند نیمه اسفند ماه  هر سال همزمان باروز درختکاری وهفته منابع طبیعی ‌در حالی که واپسین روز ها را با مرگ زمستان رقم‌می زند ورهبرمعظم انقلاب اسلامی باکاشت نهال  از این نعمت الهی قدر دانی می کنند.