افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
۶۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند ۱۸ دی ۱۴۰۰
پیش فرض احمد توکلی :

۶۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند

پیش‌فرض من این است؛ که اگر حکومت به مردم کمک نکند ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید شود.