افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
روزی برای کودکان کار ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
اقدامی شایسته از سوی جمعیت طلوع بی نشان ها در تهران

روزی برای کودکان کار

"طلوع بی نشان ها" برای دومین سال متوالی روز جهانی منع کودکان کار باهدف کاهش آسیب حاصل از کار کودک در کنار کودکان کار خیابان بود.