افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
ما می خواهیم بودجه ۱۴۰۱ تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود ۱۰ آذر ۱۴۰۰
آیت الله رئیسی در نشست مشترک مجلس و دولت؛

ما می خواهیم بودجه ۱۴۰۱ تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود

بودجه باید کمترین نقص را داشته باشد که با نگاه نمایندگان بتواند هم روستا و هم شهر را آباد کند و هم بتواند عدالت‌محور باشد.