افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
صدور قطعنامه بر علیه ایران ماهیت آژانس را کاملا مشخص کرد ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی ؛

صدور قطعنامه بر علیه ایران ماهیت آژانس را کاملا مشخص کرد

صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی برعلیه ایران  استراتژی جمهوری اسلامی‌ایران را تغییر خواهد داد و براساس قانون مصوب مجلس نوع برخورد ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تغییر خواهد کرد‌.