افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
وضعیت هوای پایتخت در شرایط قرمز قرار دارد ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تصویر وضعیت بحرانی هوای تهران

وضعیت هوای پایتخت در شرایط قرمز قرار دارد

به همه افراد به ویژه سالمندان توصیه می‌شود از فعالیت و تردد غیرضرور در فضای باز خودداری کنند.