افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
موضع ایران در قبال آمریکا مشخص است/ در مورد امنیت ملی‌مان با احدی شوخی نداریم ۱۰ آبان ۱۴۰۰
سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد :

موضع ایران در قبال آمریکا مشخص است/ در مورد امنیت ملی‌مان با احدی شوخی نداریم

دولت آمریکا در وین به طور مشخص گفت‌وگو‌ها را به پیچیدگی‌ کشاند که به بن بست برساندباید از پیچیدگی کم کرد و تحریم‌ها به صورت موثر رفع شوند و ضمانت برای اجرای موثر برجام وجود داشته باشد.