افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
نباید در همان مسیری گام برداریم که غربی ها و آمریکا سناریوی آن را بر علیه ایران شکل داده اند / برجام قربانی رفتار اوکراینی روسیه است ۰۳ بهمن ۱۴۰۱
 واکنش رئیس کمیسیون مجلس دهم  به اقام اتحادیه اروپا  :

نباید در همان مسیری گام برداریم که غربی ها و آمریکا سناریوی آن را بر علیه ایران شکل داده اند / برجام قربانی رفتار اوکراینی روسیه است

مسئولین ما به وظیفه ذاتی خودشان در زمینه دیپلماسی عمومی عمل نکردند