افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
مگر تروریسم خوب هم داریم؟ ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از حضور مقامات طالبان در تهران ؛

مگر تروریسم خوب هم داریم؟

مذاکره آمریکا با طالبان به این دلیل قابل توجیه است که دولت آمریکا در رأس تروریسم قرار دارد کمااینکه مذاکره دولت افغانستان با طالبان نیز به دلیل اینکه این گروه بخشی از مردم آن کشور را تشکیل می‌دهد امری طبیعی و قابل توجیه است.