افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
مسئولین بپذیرند و اعتراف کنند که در به وجود آمدن وضع موجود، مسئول هستند ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
دبیر کل جامعه روحانیت مبارز:

مسئولین بپذیرند و اعتراف کنند که در به وجود آمدن وضع موجود، مسئول هستند

کسانی که می خواهند خدمت کنند و به کشور و ملت و سرزمین و تاریخ وفادار هستند را حذف نکنیم، همه اینها عدالت و حکمرانی علوی است.