افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
خودروی زرهی ترمیناتور وارد اوکراین شد ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
توسط ارتش روسیه ؛

خودروی زرهی ترمیناتور وارد اوکراین شد

ترمیناتورها در سال 2018 در ارتش روسیه فعال شدند و در عملیات جنگی در سوریه استفاده شده است.