افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
هرج و مرج مهندسی شده ۲۸ تیر ۱۴۰۰
پشت پرده ناآرامی های لبنان

هرج و مرج مهندسی شده

پس از سفر سعد حریری به مصر و دیدارهایی با سفرای آمریکا، سعودی، فرانسه؛ وی بعنوان نخست وزیر مکلف لبنان در ملاقاتی کوتاه با میشل عون رئیس جمهور لبنان حاضر شده و در نهایت از تشکیل کابینه انصراف داد.