افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
علی خدایی خبر داد: نمایندگان دولت با عددسازی به شدت به دنبال پایین آوردن نرخ سبد معیشت هستند ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
آیا جلسه مزدی شورایعالی به سرانجام میرسد؟

علی خدایی خبر داد: نمایندگان دولت با عددسازی به شدت به دنبال پایین آوردن نرخ سبد معیشت هستند

امیدواریم کارفرمایان و دولتی‌ها به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی‌ست.