افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
بایدن تا مجبور نباشد به صحنه خارجی وارد نمی‌شود/ کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌شوم ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
دکتر ظریف وزیر امور خارجه:

بایدن تا مجبور نباشد به صحنه خارجی وارد نمی‌شود/ کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌شوم

اگر سیاست خارجی معقول با تکیه بر امکانات و قدرت ملی را دنبال کنیم، می‌توانیم به عنوان یک کنشگر نقش‌آفرین باشیم.