افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
آمریکا در هیچ مذاکره و گفت‌وگویی پیش از تعهد به برجام و رفع موثر تحریم‌ها، حضور نخواهد داشت ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت خارجه :

آمریکا در هیچ مذاکره و گفت‌وگویی پیش از تعهد به برجام و رفع موثر تحریم‌ها، حضور نخواهد داشت

نشست ایران و باقی ماندگان در برجام طبق روال خود انجام می‌شود. اینکه آمریکا بخواهد به عنوان مهمان شرکت کند، ایران در حال بررسی است.

آمریکا نمی تواند از برجام مطالبه ای داشته باشد و باید راستی آزمایی شود ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ؛

آمریکا نمی تواند از برجام مطالبه ای داشته باشد و باید راستی آزمایی شود

آمریکایی هادر حال حاضر جزئی از برجام نیستند و به تعهدات خود عمل نکرده اند بلکه در جهت تخریب توافق هسته ای عمل کرده اند.