افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
تهران به نقطه بدون بازگشت برای احیای برجام نزدیک می‌شود ۲۹ آبان ۱۴۰۰
نماینده آمریکا در امور ایران

تهران به نقطه بدون بازگشت برای احیای برجام نزدیک می‌شود

پیشرفت‌های ایران در حال به صدا در آوردن زنگ خطر در سراسر منطقه است و این همان چیزی است که باعث می‌شود ساعت تندتر شده و همه ما بگوییم که زمان برای بازگشت به برجام کوتاه است