افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
مشی سیاسی واحد بین دولت و مجلس نقطه قوت ایندوره از مذاکرات است ۰۸ آذر ۱۴۰۰
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس نهم شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین عنوان کرد

مشی سیاسی واحد بین دولت و مجلس نقطه قوت ایندوره از مذاکرات است

از شواهد بر می آید که گشایشهایی در راه است اما میزان و مقدار رفع موانع غیرقانونی بستگی به همت، اراده، هوشیاری و دقت مذاکره کنندگان کشورمان دارد.