افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
منتظر گزارش پزشکی قانونی درباره علل فوت خانم مهسا امینی هستیم ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
آخرین وضعیت بررسی پرونده مهسا امینی در مجلس

منتظر گزارش پزشکی قانونی درباره علل فوت خانم مهسا امینی هستیم

تا به اینجای کار تمام گزارشات درباره علل فوت خانم مهسا امینی مستند به مدارک و مستندات مثبت است به این معنا که آثار ضرب و جرح یا شکنجه یا آزار در بدن او مشاهده نشده است