افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
تشکیل سازمان گزینش باعث افزایش بار مالی برای دولت می شود ۱۰ آبان ۱۴۰۰
انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به تشکیل سازمان گزینش ؛

تشکیل سازمان گزینش باعث افزایش بار مالی برای دولت می شود

بیشتر مشکلات مطرح شده در مورد گزینش کشور ناظر به اجراست و بدون نیاز به اصلاح قانون و ساختار نیز قابل اصلاح است.