افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
کشورهایی که امروز برای جنگ اوکراین اشک می‌ریزند ۸ سال در برابر کشتار مردم بیگناه و کودکان مظلوم یمن سکوت کردند ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ؛

کشورهایی که امروز برای جنگ اوکراین اشک می‌ریزند ۸ سال در برابر کشتار مردم بیگناه و کودکان مظلوم یمن سکوت کردند

مردم قهرمان ایران و کوبا نمونه بارز ایستادگی و مقاومت در مقابل زورگویی های آمریکا هستند.