افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
مدیران ما یا خائن و یا ساده لوح هستند که این چنین عمل می کنند ۰۹ آذر ۱۳۹۹
کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد؛

مدیران ما یا خائن و یا ساده لوح هستند که این چنین عمل می کنند

ادامه این روند و تورم افسار گسیخته سبب نا امیدی مردم می شود که خواسته غرب است، با امکانات بالقوه ای که ایران در اختیار دارد می توان در کوتاه مدت شرایط کشور را تغییر داده و از سایر کشورها بی نیاز کرد.