افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
مردم نقش اصلی را در پیشگیری ویروس کرونا دارند ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ؛

مردم نقش اصلی را در پیشگیری ویروس کرونا دارند

اگر مردم نکات لازم پیشگیرانه را رعایت نکنند منجر به شیوع بیشتر بیماری در کشور خواهند شد.