افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
نوع برخورد ما در تعامل با غرب باید «قدم به قدم» باشد ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

نوع برخورد ما در تعامل با غرب باید «قدم به قدم» باشد

زبان مشترک مجلس و دولت این است که در مذاکرات «قدم به قدم» و با تاکید بر حفظ منافع ملی پیش برویم.