افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
اگر بنا بر بازداشت، محاکمه و زندان باشد باید آن جماعتی که به مردم وعده رفاه، ارزانی، توافق خوب، تورم تک‌رقمی و گشت ارشاد مسوولان داده‌اند پاسخگو باشند؟ ۱۵ دی ۱۴۰۱
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم ؛

اگر بنا بر بازداشت، محاکمه و زندان باشد باید آن جماعتی که به مردم وعده رفاه، ارزانی، توافق خوب، تورم تک‌رقمی و گشت ارشاد مسوولان داده‌اند پاسخگو باشند؟

کسانی که با نفوذ در ارکان نظام، سنگرهای نظام را خالی کرده و بی‌حرمتی‌ها را متوجه عمود خیمه نظام کرده‌اند نباید به ملت معرفی شوند؟