افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
انتخابات پرشور اهم و رئیس جمهوراصلح مهم است ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم :

انتخابات پرشور اهم و رئیس جمهوراصلح مهم است

ظرفیت بالا برای درک اولویت‌های کشور از مهمترین ویژگی‌ها است چراکه کشور در موقعیتی نیست که بخواهد دعواهای جناحی و منازعات ایام انتخابات به بعد از انتخابات کشیده شده و ادامه پیدا کند.