افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
امروز گفتمان قالب، گفتمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است ۱۲ دی ۱۴۰۰
نماینده مردم سیرجان در در نطق میان دستور خود عنوان کرد

امروز گفتمان قالب، گفتمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است

خیل عاشقان و زائران حاج قاسم عازم کرمان هستند وقتی به قبر منورش می‌رسند، می‌بینند نوشته شده: سرباز قاسم سلیمانی!