افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
اصرار تقاضاهای غیرواقعی ایران گفتگوها را بی فایده کرده است ۱۶ مهر ۱۴۰۱
ادعای نماینده ویژه آمریکا:

اصرار تقاضاهای غیرواقعی ایران گفتگوها را بی فایده کرده است

از آغاز مذاکرات گفته‌ایم نمی‌توانیم رفتار رئیس‌جمهور بعدی را کنترل کنیم، اگر ایران روی آن اصرار دارد، گفتگو فایده ندارد .