افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
توسعه برنامه هسته ای ایران بسیار خطرناک است ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
نماینده ویژه امریکا در امور ایران

توسعه برنامه هسته ای ایران بسیار خطرناک است

تمایلی ندارد تا توانمندی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را دستکم بگیرد و تکرار کرد که اگر مسیر دیپلماتیک به شکست منجر شود، آمریکا سایر گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد.