افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
از دست دادن اهرم های فشار بایدن در مقابل ایران ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
انتقاد شدید نیویورک پست از دولت آمریکا:

از دست دادن اهرم های فشار بایدن در مقابل ایران

بایدن در مسیر از دست دادن اهرم فشار است و به ایران اجازه خواهد داد منابع مالی را صرف اقدامات خود بیشتری کند.