افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
با مساعدت رئیس جمهور  تا روزهای آینده شاهد حل و فصل مشکلات شرکت هپکو خواهیم بود ۱۱ مهر ۱۳۹۸
رییس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

با مساعدت رئیس جمهور تا روزهای آینده شاهد حل و فصل مشکلات شرکت هپکو خواهیم بود

واگذاری‌ها عموماً انجام می‌شود اما اهلیت آن رعایت نمی شود ؛ اهلیت یعنی اینکه فردی که هیچ گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است شرکت دولتی مانند هپکو را گرفته آن هم معلوم نیست با چه هدف و رویکردی که این جزو اشکالات شکلی محسوب می‌شود که اهلیت رعایت نشده است.