افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
تولید رقابتی باید براساس مزیت و تخصص و در نظر گرفتن آمایش سرزمینی در دستور کار قرار گیرد ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دبیر کل حزب اسلامی کار

تولید رقابتی باید براساس مزیت و تخصص و در نظر گرفتن آمایش سرزمینی در دستور کار قرار گیرد

90 درصد ظرفیت تولیدکشور تعطیل است چراکه کارخانه های ما با یک شیفت کار می کنند آن هم با یک سوم ظرفیت