افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم عنوان کرد ،

مجلس نیازمند تحولی اساسی به نفع مردم است‌

با اشاره رهبری به گلایۀ کارگران دربارۀ ملاحظه نشدن نظرات آنان در مصوبات شورایعالی کار نیازمند تحولی اساسی در مجلس یازدهم به نفع مردم هستیم .