افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
واردات گندم توسط سعید حجاریان ؟ ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد ؛

واردات گندم توسط سعید حجاریان ؟

اقداما ت شرکت متعلق به آقای حجاریان غیر قانونی نیست و مطابق با قوانین موجود کشور انجام شده اما وقتی بحث تصمیمات ضد تولید ملی و خودکفایی و همچنین ویژه‌خواری و رانت‌خواری به میان می‌آید، دیگر داستان فرق می‌کند.