افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
حال پلِ تاریخی قاضی زاهد وخیم است ۱۶ آبان ۱۳۹۹
میراث تاریخی گلپایگان را دریابید

حال پلِ تاریخی قاضی زاهد وخیم است

جمعی ازفعالان اجتماعی و دوستداران گلپایگان خطاب به  رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی گلپایگان اعلام کردند یکی از میراث مهم تاریخی فرهنگی گلپایگا درحال نابود شدن است.