افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
ایرادات  مجلس  به مصوبه دولت درباره واردات خودرو ۱۸ مهر ۱۴۰۱
رئیس مجلس ابلاغ کرد ؛

ایرادات مجلس  به مصوبه دولت درباره واردات خودرو

تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.