افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
این آتش بس، لکه ننگی برچهره اسرائیل است ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پارلمان رژیم صهیونیستی:

این آتش بس، لکه ننگی برچهره اسرائیل است

شلیک بیش از ۴۰۰۰ موشک و راکت گویای مستند و متقن این واقعیت جدید میدانی است که به رژیم صهیونیستی تحمیل شده است.