افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
با توجه به این طرح پلتفرم‌ها نمی توانند در ایران دفتر راه‌اندازی کنند؛ بنابراین بعد از ۴ ماه فیلتر می‌شوند ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
رای مجلس به اعمال اصل ۸۵ درمورد طرح جنجالی فضای مجازی

با توجه به این طرح پلتفرم‌ها نمی توانند در ایران دفتر راه‌اندازی کنند؛ بنابراین بعد از ۴ ماه فیلتر می‌شوند

این طرح دیگر به صحن علنی بازنمی گردد / کمیسیون فرهنگی طرح را مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌کند؛ در صورت تائید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد