افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 31 March , 2023
با آتش به اختیار نباید معطل کسی ماند /تشکیل جبهه اقتصادی لازمه بی اثرسازی تحریم هاست ۰۷ شهریور ۱۳۹۸
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی ؛

با آتش به اختیار نباید معطل کسی ماند /تشکیل جبهه اقتصادی لازمه بی اثرسازی تحریم هاست

اینکه کشور هایی نظیر فرانسه و آمریکا در پی شکل دادن مذاکرات جدید بر سر موضوعاتی نظیر موشکی و منطقه هستند به این خاطر است تا نقاط قوت ملت ایران را هدف قرار دهند.