افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
16 آذر، نماد استقلال طلبی و رسوایی کودتاچیان آمریکایی در برابر ملت آگاه ایران ۱۶ آذر ۱۴۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی

16 آذر، نماد استقلال طلبی و رسوایی کودتاچیان آمریکایی در برابر ملت آگاه ایران

خون سرخ این شهدا و تمامی پویندگان راه آزادی و استقلال ایران، لکه ننگ ابدی بر پیشانی افراد خائنی است که منافع استعماری دولت‌های خارجی را به منافع ملت و کشور خود ترجیح می‌دهند.